Πρόσκληση υποβολής κλειστών οικονομικών προσφορών για: α) καυσίμα του Νοσοκομείου Καβάλας, β) βενζίνη των ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.