Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας απορρυπαντικών – απολυμαντικών, για τα πλυντήρια του Γ.Ν Καβάλας

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.