Πρόσκληση για αξιοποίηση μολύβδου

Είναι διαθέσιμο προς λήψη το αρχείο της πρόσκλησης.