Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.