Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της υπηρεσίας: Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία Κέντρου Αποθεραπείας & Αποκατάστασης

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.