Πρόσκληση υποβολής κλειστών προσφορών για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.