Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.