Ανακοίνωση ακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια «Μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων μιας χρήσης και αιματολογικών αναλώσιμων υλικών»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε όλες τις εταιρείες και όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για την προμήθεια «Μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων μιας χρήσης και αιματολογικών αναλώσιμων υλικών» (αναλώσιμο υλικό εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων) (CPV 33141000-0), που ήταν προγραμματισμένος για τις 23/11/2012, ότι σύμφωνα με την αριθμ. 25/13-11-2012 απόφαση του ΔΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης θα ανακοινωθεί στο site του Νοσοκομείου, σε εφημερίδες, Επιμελητήρια και στο site της 4ης Υ.ΠΕ


 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

         ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ