Τίτλος Έργου: Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Καβάλας

espa_2014_2020.jpg

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 460.160€
Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρο-τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας εγκαταστάθηκαν:
 • Εξοπλισμό Ποιοτικού Ελέγχου Ακτινολογικών Συστημάτων   
 • Πενήντα Υπολογιστές
 • Εκατόν τριάντα Εκτυπωτές
 • Τέσσερις Κεντρικοί Μεταγωγείς 
 • Τριάντα Περιφερειακοί Μεταγωγείς Ethernet     (switch)           
 • Δύο Ρομποτικά συστήματα αυτόματης εγγραφής απεικονιστικών εξετάσεων
 • Δύο NAS                  
 • Έξι Ψηφιοποιητές               
 • Δύο  Διακομιστές (server room)                
 • Έναν Υπερηχοτομογράφο φορητό (Laptop) αγγειοχειρουργικής χρήσης      
 • Έναν Υπερηχοτομογράφο φορητός (Laptop) Ακτινολογικής χρήσης            
 • Μία ΦΟΡΗΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  (για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ)
 • Έναν Αυτόματος μικροτόμος με ψυχόμενη κεφαλή                   
 • Δέκα Κάδοι μεταφοράς αποβλήτων (ΕΙΑ, ΑΣΑ)             
 • Ένα Επαγγελματικό πλυντήριο ιματισμού 30 κιλών ηλεκτρικό            
 • Τέσσερις Παιδικές κλίνες νοσηλείας με στρώμα και τραπεζοτουαλέτα           
 • Εκατό Στατώ ορού τροχήλατο       
 • Δεκαπέντε Τροχήλατα καρότσια νοσηλείας
 • Είκοσι Τροχήλατα ιματισμού         
 • Σαράντα Καρέκλες συνοδού                      
 
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος:  Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας