Τίτλος Έργου: Προμήθεια συστήματος ψηφιακού αγγειογράφου-στεφανιογράφου δυο επιπέδων, συστήματος εξωσωματικής λιθοτρυψίας και λοιπού Ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Καβάλας

espa_2014_2020.jpg

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.977.000,00 €
Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ψηφιακού αγγειογράφου- στεφανιογράφου δυο επιπέδων, ενός συστήματος εξωσωματικής λιθοτρυψίας και λοιπού ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας εγκαταστάθηκαν:
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ (Αναισθησιολογικό),
 • Ένας ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-CT, 64 ΤΟΜΩΝ,
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ χρήση  ΜΕΘ,
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ χρήση  ΜΕΘ (καρδιολογική),
 • Ένας ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ,
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ακτινολογικό),
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 4D,
 • Ένας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 3D (καρδιολογική),
 • Μια  γ΄-ΚΑΜΕΡΑ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ SPECT-CT,
 • Ένα ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ,  
 • Μία ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,
 • Μία ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ,
 • Μία ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ,
 • Μία ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕΘ,
 • Έναν ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟ-ΙΣΟΤΟΠΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ,
 • Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ),
 • Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ,
 • Δύο  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΛΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΦΟΡΗΤΑ,
 • Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ,
 • Ένα ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ,  
 • Έναν ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ,
 • Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ,
 • Ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ,
 
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος:. Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας