Τίτλος Έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρων Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

erga-espa.jpg
Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 228.000,00 €
Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
Στο Κέντρο Υγείας Πρίνου εγκαταστάθηκαν τέσσερεις (4) ηλεκτροκαρδιογράφοι πολυκάναλοι τροχήλατοι,
στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης ένα (1) Ακτινογραφικό Μηχάνημα με επιδαπέδιο βραχίονα  και
στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης ένα (1) Ακτινογραφικό Μηχάνημα με επιδαπέδιο βραχίονα.
Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας