Έργο E/Health

eHEALTH-LOGO-new.bmp

wE+IvdBUSBPKQAAAABJRU5ErkJggg==

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Καβάλα, 28 Σεπτεμβρίου 2017


Υπογράφηκε η σύμβαση επιχορήγησης του διακρατικού έργου υγείας με τίτλο “Receive Emergency/Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area” και ακρωνύμιο “e/HEALTH”, το οποίο είχε υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Στο έργο εκτός από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, συμμετέχουν το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Kardjali Βουλγαρίας και η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας.
Στο πλαίσιο του έργου, το Νοσοκομείο θα ενισχυθεί σημαντικά με αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό, προϋπολογισμού 590.500,00€.
Σο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EHEALTH:

http://ehealth-gr-bg.com

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EHEALTH:

http://www.greece-bulgaria.eu/approved-project/25/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ:

http://csmpkardjali.info/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:

https://www.iekavalas.gr/