Ιατρική Υπηρεσία

iatriki-ypiresia_top-level.jpg

Η Ιατρική Υπηρεσία απαρτίζεται από τομείς και τμήματα, η δομή των οποίων παρουσιάζεται στην συνέχεια. .

Παθ/κός

Α Παθολογικός Τομέας
Χειρ/κός

 Χειρουργικός Τομέας
Εργ/κός

 
Ψυχ. Υγείας

 Τομέας Ψυχικής Υγείας Τομέας Ψυχικής Υγείας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ημέρας Κέντρο Ημέρας
Διατομεακά & Λοιπά Τμήματα

 Διατομεακά και Λοιπά Τμήματα

Φωτογραφίες
image
Ιατρική Υπηρεσία - Αναλυτικά