Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της υπηρεσίας ετήσιου περιοδικού ελέγχου των έξι (6) ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.