Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.