Δράσεις και εξοπλισμός ΓΝ ΚαβάλαςΔράσεις του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 • Επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων 
 • Μελέτη βελτίωσης συνθηκών υγείας και ασφάλειας
 • Πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας
 • Μελέτη και πιστοποίηση υπηρεσιών παροχής Ιατρικού Τουρισμού
Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
 • Monitor for continuous Recording of tcpO2/tcpCO2 by a sensor
 • Washing machine for safe and faster cleaning of endoscopes in the endoscope unit gastroscopic diathermy
 • new sets of tools for neurosurgical interventions
 • new sets of tools for OMSS Microsection
 • Energy source with ultrasound and cationic action for special dental surgery 
 • Pilot Telemedicine System linking hospitals 
 • Purchase of Ambulance TypeC with live data transmission Telemedicine for Transportations (including Regular) of emergency case patients in the Cross-Border area 
 • Respiratory insufficiency unit creation/ equipment (ICU beds with physiotherapeutic options and side move 
 • Respiratory insufficiency unit creation/ equipment (ICU beds with physiotherapeutic options without side move 
 • Improvement of building infrastructure for Respiratory insufficiency unit 
 • Image analyzer in Cytology Lab for faster and more reliable results 
 • New DEXA scan for bone density measurement (later edition) for early diagnosis and prevention of osteoporosis
 • PACS system for x-ray image digitalization 
 • Multifunction surgery bed for Neurosurgery procedures 
 • Bipolediatherm
 • Software / data base for the blood donation station (procurement, installation, linkage, staff training) full and linked with the Central System