Πλαίσιο συνεργασίας

Από το 2007, όταν η Βουλγαρία εισήλθε ΕΕ ως πλήρες μέλος, οι μετακινήσεις του πληθυσμού κυρίως μεταξύ των περιοχών της νότιας Βουλγαρίας και της βόρειας Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι ίδιες αυξητικές τάσεις εμφανίζονται και στις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται πλέον στις περιοχές της νότιας Βουλγαρίας και πολίτες των δύο χωρών μετακινούνται εκατέρωθεν μεταξύ των δύο διασυνοριακών περιοχών για λόγος εργασίας, αναψυχής, σπουδών κλπ. Επίσης, αυξανόμενη είναι και η ροή των τουριστών από άλλες χώρες.

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό δίκτυο μεταξύ των βασικών δομών περίθαλψης και των αρμόδιων φορέων στον βασικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Το έργο "BEHEALTH" έρχεται αφενός να υποστηρίξει ακριβώς αυτή την απαίτηση για αυξημένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες των δύο διασυνοριακών περιοχών και αφετέρου να καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο "BEHEALTH" δημιουργεί ένα μόνιμο, ανοικτό σύστημα για συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ 24/2011 η οποία αφορά την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 28/02/2011.

Το έργο "BEHEALTH" σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από τους Εθνικούς πόρους των δύο χωρών.

Εταιρικό Σχήμα

 logo2.jpg
Επικεφαλής Εταίρος:
  1. 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Εταίροι:
  1. Γενικό Νοσοκομείο Petrich MBAL "Rokfeler"
  2. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
  3. Υγειονομική Επιθεώρηση του Blagoevgrad

logo3.jpg

Οικονομικά Στοιχεία

logo2.jpg

Προϋπολογισμός έργου: 2.659.911,54€
Προϋπολογισμός Επικεφαλής Εταίρου
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
250.817,70€
Προϋπολογισμός εταίρου 2:
Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου Petrich MBAL "Rokfeler"
1.079.676,40€
Προϋπολογισμός εταίρου 3:
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας
1.094.464,24€
Προϋπολογισμός εταίρου 4:
Υγειονομικής Επιθεώρησης του Blagoevgrad
234.953,20€

 logo3.jpg