Υλοποίηση έργου & Ανάλυση πακέτων εργασίας


Υλοποίηση του έργου "BeHelath" 
 • Π.Ε.1: Διαχείριση και Συντονισμός 
 • Π.Ε.2: Ανακοινώσεις και Δημοσιότητα 
 • Π.Ε.3: Ανταλλαγή και μετάδοση γνώσεων, εμπειριών και κοινών μελετών 
 • Π.Ε.4: Θεμελίωση κοινού εξοπλιστικού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προμήθειας 
 
Ανάλυση Πακέτων Εργασίας 
 • Π.Ε.3: Ανταλλαγή και μετάδοση γνώσεων, εμπειριών και κοινών μελετών
  • 3.1 Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού
  • 3.2 Μελέτες Περιφερειακού ενδιαφέροντος
  • 3.3 Συνεργασία των συστημάτων Υγείας Ελλάδας - Βουλγαρίας
  • 3.4 Δράσεις Ιατρικού τουρισμού
 • Π.Ε.4: Θεμελίωση κοινού εξοπλιστικού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προμήθειας
  • 4.1 Εξοπλισμός για το RZI - Blagoevgrad
  • 4.2 Εξοπλισμός για το MBAL Petrich
  • 4.3 Εξοπλισμός για το ΓΝ Καβάλας
Συγκεκριμένα:
 • Προμήθεια σύγχρονου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. 
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη συστημική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Μονάδων Υγείας της διασυνοριακής περιοχής.
 • Σχεδιασμός και η διοργάνωση στοχευμένων δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού.